Итън Индъстрис домакин на юбилейно тържество


На 2 декември Итън Индъстрис покани клиенти и приятели на парти по случай стогодишнината на мултинационалната корпорация Eaton. Тържеството, със специалното участие на Александра Раева, се състоя в зала Флоримонт Експо на бул. България. „Eaton е глобален технологичен лидер в електронните компоненти и системи за качество, разпределение и контрол на електроенергията; хидравлични компоненти, системи и услуги за промишлено и мобилно оборудване. Компанията има около 75 000 служители и предлага своите продукти на клиенти в над 150 страни. Eaton разполага и с центрове за научни изследвания и развойна дейност в Австрия, Китай, Финландия, Франция, Германия, Швейцария, Холандия, Великобритания и САЩ, в които непрекъснато усъвършенства предлаганата продуктова гама и разработва нови иновативни решения”, припомниха домакините.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top