Итън Индъстрис организира поредица от презентации за електропроектанти


От 23 ноември до 1 декември т. г. Итън Индъстрис организира технически презентации в градовете Бургас, Пловдив и София. Акцент в програмата на семинарите бе представянето на Moeller като част от групата Eaton. Присъстващите специалисти се запознаха с решенията за контрол, индустриална автоматизация и системите за разпределение на енергията ниско напрежение. Разгледани бяха непрекъсваемите токозахранващи устройства (UPS) и апаратите за защита от пренапрежение. Организаторите представиха нови продукти от гамата за средно напрежение, шинопроводни системи и Eaton софтуери.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top