Иван Дреновички е новият изпълнителен директор на Булгартрансгаз


Иван Дреновички е новият изпълнителен директор на Булгартрансгаз, съобщиха от пресцентъра на компанията. Решението е взето на заседание на Съвета на директорите на Български енергиен холдинг (БЕХ), към структурата на който принадлежи Булгартрансгаз.
Новоизбраният изпълнителен директор е завършил Американския университет в България. Работил е като съветник по икономическите въпроси в посолството на САЩ в България. През последните две години г-н Дреновички е управлявал създадената от него международна консултантска компания в сферата на енергетиката, се твърди в официалното прессъобщение.
Досегашният изпълнителен директор на Булгартрансгаз - Ангел Семерджиев, наскоро бе избран за председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Освен за персоналните промени, ръководството на енергийния холдинг взе решение и относно броя на Съвета на директорите. Газопреносното дружество вече ще бъде управлявано от тричленен съвет на директорите, вместо от досегашния петчленен. По тази причина от досегашния Съвет на директорите на Булгартрансгаз бяха освободени Мичо Райковски, Николай Кратунов и изпълнителния директор Ангел Семерджиев.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top