ИВИДИ Инженеринг ще представлява DMH у нас


Отскоро ИВИДИ Инженеринг – Габрово е представител за България на австрийската фирма DMH Dichtungs und Maschinenhandel. „DMH е глобална компания с централен офис в Трабох, Австрия. Основният й предмет на дейност е производство на CNC стругове за уплътнения, софтуер, инструменти и заготовки. Производството е съсредоточено в модерна производствена сграда.

Компанията е известна със своята DMH SYSTEM, която предлага всичко необходимо за производството на уплътнения: започвайки от първокласния CNC струг, преминавайки през инструментите и висококачествените заготовки и полуфабрикати и достигайки до специалните уплътнения. Компанията предлага и над 50 различни материала, които се преработват до заготовки и полуфабрикати за производството на уплътнения”, допълниха от компанията.
Новият брой 7/2018

брой 7-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top