Изложение за управление на отпадъците и технологии за околната среда


Текст под снимка
Международният търговски панаир “Entsorga-Enteco” ще се проведе от 27 до 30 октомври т.г. в гр. Кьолн, Германия, съобщиха от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Централните теми в тазгодишното издание ще бъдат “Защита на климата и ресурсите” и “Енергийна ефективност и екологичните технологии”. “Панаирът ще събере на едно място компании, предлагащи решения в направленията: “Управление на отпадъците и рециклиране”, “Изгаряне на отпадъци и възобновяеми енергийни източници”, “Води и течни отпадъци”, “Общински услуги по чистота и услуги по опазване на околната среда”, “Технологии и логистика”, “Контрол на качеството на въздуха и защита от емисии” и други”, заявиха от Камарата. “Новост за “Entsorga-Enteco 2009” ще бъде площадът (Piazza), който обединява много елементи на съпътстващата програма като дискусии, специалното шоу „CO2 - веществото и неговата история” и “Speakers Corner” с лекции. Интерес ще представлява и форумът Eastern European Environmental Summit в последните два дни на панаира, на който ще бъде отделено специално внимание на пазарите за опазване на околната среда в новите страни-членки на ЕС”, допълниха от ГБИТК.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top