Изложението electronica в Мюнхен отбелязва 50-годишен юбилей


През тази година водещото международно изложение за електронни компоненти, системи и приложения electronica отбелязва 50 години от своето създаване. От 11 до 14 ноември форумът за пореден път ще бъде платформа на иновациите в сектора. Основните теми на тазгодишното издание са автомобилостроенето, embedded системи, медицинска електроника, осветление, сигурност и енергийна ефективност.
Съпътстващата програма ще включва конференции с международно участие, пет форума, кръгли маси и повече от 200 специализирани доклада. Организаторите очакват близо 2700 изложители от цял свят, които ще представят новостите в портфолиото си на общо 143 000 м² изложбена площ в 12 палати.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top