Измервателна техника

Кои са най-актуалните тенденции при мултисенорните измервания, които все по-масово навлизат в практиката напоследък - четете първа част на детайлния материал по темата в новия брой 1/2018...
Какви са новостите при технологиите за измерване на цвят в индустрията, какви приложения намират тези решения и какви са предимствата на безконтактните сензори за цвят - четете тук...
Списание Инженеринг ревю разглежда съвременните технологии и модификации при съпротивителните термометри в индустрията, както и методите за свързването им. Вижте!
Списание Инженеринг ревю представя: температурните трансмитери, техните функции, принцип на работа, монтажни и технологични особености. Не пропускайте детайлната статия по темата...
Индустриалните измервателни технологии са изправени пред предизвикателството да се адаптират към принципите на новата производствена парадигма Industry 4.0. Защо - ще научите от материала по темата тук...

ТЕХНОЛОГИЧНИ АКЦЕНТИ

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Технологии за измерване на цвят в индустрията

Температурни трансмитери

Съпротивителни термометри

Индустриални измервателни технологии в Industry 4.0

Измерване на плътност


виж всички


ИЗБРАНО
Датчици за измерване на температура – новости
Инфрачервените термометри са с компактни размери, лесно се ползват и могат по безопасен начин да измерят ... още

НОВИНИ ОТ MEASUREMENT-BULGARIA.COM

Rohde & Schwarz представи решения в сферата на електромагнитната съвместимост на EMV 2018
Компанията демонстрира цялостната си гама решения за изпитване и измервания в сферата на ЕМС за всички етапи на разработката на продукти - от научноизследователската и развойна дейност до сертифицирането ... още
Световен конгрес на IMEKO 2018
От 3 до 6 септември т. г. събитието ще събере водещи експерти от множество страни, които ще представят научни доклади в различни иновационни области ... още
Австрийски производител на системи за измерване търси партньори
Фирма Nextsense се интересува от крайни клиенти в страната за следните приложения и браншове: прецизно измерване на профили в железопътния транспорт, измерване на процепи, отклонения и радиуси в автомобилното производство, както ... още


виж всички


НАЙ-ЧЕТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ

Mетрология и измервателна техника в ерата на Industry 4.0
Революционни концепции като Industrial Internet of Things (IIoT) и най-съвременните решения в областта на автоматизацията и измервателната техника задават изцяло нова парадигма в метрологията и способите за събиране и обработка ... още
Предимства на мембранните датчици за налягане в индустриални системи
Датчиците за налягане (сензори за налягане, трансмитери за налягане, предаватели на налягане) са вид деформационни уреди за измерване на налягане и се използват за регистриране на промени и разлики в ... още
Измервателна техника в системи за безопасност SIS
Във все повече автоматизирани непрекъснати производства се използват т. нар. системи за безопасност SIS (Safety Instrumented Systems). Те се грижат за безопасната експлоатация на инсталациите, агрегатите и съоръженията. При достигане ... още
Нови възможности за управление на измервателно оборудване в облак-базирани SCADA платформи
Облак-базираните SCADA платформи дават на операторите на комплексно процесно и измервателно оборудване възможността не само да осъществяват отдалечен мониторинг, но и да управляват дистанционно системата през уеб-базиран клиент или мобилно ... още

ТЕНДЕНЦИИ

Съвременни приложения на инфрачервената термография при механични системи

Съвременни приложения на инфрачервената термография при механични системи

Инфрачервената термография е мощен диагностичен инструмент в различни индустриални приложения, в които функционират механични системи. Програмите за поддръжка на оборудване и съоръжения в много производствени предприятия включват провеждане на обследвания ... още

Тенденции в индустрията за електронни измервателни уреди

Тенденции в индустрията за електронни измервателни уреди

Hапоследък в областта на електронните уреди за изпитания и измерване (ЕУИИ) се наблюдават бурни промени, произтичащи от все по-широкото навлизане на IoT, на честотите в милиметровия обхват и на технологиите ... още

Linear Motion Calculator

Linear Motion Calculator

Безплатното приложение изчислява линейни движения, за да помогне на потребителите да разберат кой продукт би работил ... още
Sensors test

Sensors test

Безплатното приложение предоставя данни от всички сензори на Android устройството, на което е инсталирано ... още
ThermoDragon

ThermoDragon

Това безплатно приложение предоставя помощ с множество изчисления при измерване на температура при индустриални приложения. ... още


виж всички

ВЪВ ФОКУС: РАЗХОДОМЕРИ
Диференциални разходомери: предимства и недостатъци

Диференциални разходомери: предимства и недостатъци

Традиционният метод за измерване разхода на флуиди на база диференциално налягане, познат още от края на XVIII в., днес продължава да е сред най-използваните техники. Освен за неговата надеждност и ... още
Калибриране на разходомери

Калибриране на разходомери

Bсички измервателни уреди, които показват мерни единици, е необходимо да бъдат правилно настроени, за да бъдат прецизни отчетените данни. В случаите на различните видове разходомери това е процесът по калибриране ... още
Разходомерите: настояще и бъдеще

Разходомерите: настояще и бъдеще

Намирането на работещо инженерно решение при избора на измервателно средство за конкретно приложение налага детайлното познаване на характеристиките на различните видове разходомери ... още
Разходомери за течности и газове

Разходомери за течности и газове

Проверката (първоначална и последваща) на средствата за измерване е дейност, която е част от метрологичния контрол на средствата за измерване. Регламентирана е в Закона за измерванията, съгласно който първоначалната проверка ... още
Кориолисови разходомери

Кориолисови разходомери

Суровинните и продуктовите потоци в дадено производствено предприятие може да се разделят на входни (суровини за преработване), вътрешноцехови, междуцехови и изходни (продукция за пазара). Все по-високите изисквания към качеството на ... още


виж всички

Top