Измервателна техника

Плътността се измерва в много производства, за да се определят редица характеристики на суровините или на готовата продукция. Подробности - в най-новия брой 6/2017!
Какви са особеностите на инфрачервените термометри и предимствата на технологията в индустриални приложения - разберете от статията в сп. Инженеринг ревю тук!
За най-актуалните новости при датчиците за измерване на температура можете да научите повече от статията в списанието на българската индустрия тук...
Кои са съвременните приложения на инфрачервената диагностика в областта на индустриалните механични системи и какви са особеностите и предимствата на метода? Научете сега!
Безжичните системи постепенно се превръщат във водеща технология при съвременното оборудване за изпитване и измерване. Кои са най-актуалните тенденции в областта - четете тук!

ТЕХНОЛОГИЧНИ АКЦЕНТИ

Измерване на плътност

Инфрачервени термометри

Съвременни приложения на инфрачервената термография при механични системи

Новости в областта на безжичното тестово и измервателно оборудване

Ново поколение векторни мрежови анализатори на базата на фемтосекундни лазери

Безконтактни технологии за измерване на цвят в индустрията


ИЗБРАНО
Датчици за измерване на температура – новости
Инфрачервените термометри са с компактни размери, лесно се ползват и могат по безопасен начин да измерят ... още

НОВИНИ ОТ MEASUREMENT-BULGARIA.COM

Международна школа по кристалография ще се проведе през октомври в София
В рамките на школата ще бъдат представени основните понятия и категории на кристалографията, както и възможностите за получаване на кристалографска информация за материалите посредством един от съвременните методи за изследване на ... още
АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на дозиметрична апаратура
По първата обособена позиция се изисква доставка на дозиметри с детектор с дълъг кабел за измерване на мощност на еквивалентната доза от гама лъчение, като уредите трябва да запазват своята работоспособност ... още
Утвърден е национален еталон на единицата за електрически капацитет
Правителството прие решение за утвърждаване на национален еталон на Република България на единицата за капацитет Фарад. Решението е в изпълнение на Дългосрочна програма за развитие на национални еталони (2013-2017), приета от ... още


виж всички


НАЙ-ЧЕТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ

Предимства и предизвикателства при виртуалните измервателни технологии
Виртуалните измервателни уреди (Virtual Instrumentation, VI) представляват комбинация от софтуерни и хардуерни компоненти, чрез които изпълняват функциите на традиционни, аналогови инструменти. ... още
Калибриране на разходомери
Bсички измервателни уреди, които показват мерни единици, е необходимо да бъдат правилно настроени, за да бъдат прецизни отчетените данни. В случаите на различните видове разходомери това е процесът по калибриране ... още
Измервания при индустриалните задвижвания
Управлението на индустриалните задвижвания включва широк спектър от приложения – като се почне от управление на отделни инверторни вентилатори или помпи, мине се през автоматизация на производството, изискваща по-сложно ... още
Предимства и предизвикателства при гъвкавите бороскопи
Гъвкавите бороскопи разполагат с еластичен, огъваем кабел, който свързва камерата с корпуса на устройството за управление и визуализация. Бороскопите с гъвкави сонди могат да бъдат използвани за инспекция на различни ... още

ТЕНДЕНЦИИ

Нови възможности за управление на измервателно оборудване в облак-базирани SCADA платформи

Нови възможности за управление на измервателно оборудване в облак-базирани SCADA платформи

Облак-базираните SCADA платформи дават на операторите на комплексно процесно и измервателно оборудване възможността не само да осъществяват отдалечен мониторинг, но и да управляват дистанционно системата през уеб-базиран клиент или мобилно ... още

Тенденции в индустрията за електронни измервателни уреди

Тенденции в индустрията за електронни измервателни уреди

Hапоследък в областта на електронните уреди за изпитания и измерване (ЕУИИ) се наблюдават бурни промени, произтичащи от все по-широкото навлизане на IoT, на честотите в милиметровия обхват и на технологиите ... още

Mетрология и измервателна техника в ерата на Industry 4.0

Mетрология и измервателна техника в ерата на Industry 4.0

Революционни концепции като Industrial Internet of Things (IIoT) и най-съвременните решения в областта на автоматизацията и измервателната техника задават изцяло нова парадигма в метрологията и способите за събиране и обработка ... още
Измервателна техника в системи за безопасност SIS

Измервателна техника в системи за безопасност SIS

Във все повече автоматизирани непрекъснати производства се използват т. нар. системи за безопасност SIS (Safety Instrumented Systems). Те се грижат за безопасната експлоатация на инсталациите, агрегатите и съоръженията. При достигане ... още

ВЪВ ФОКУС: ИНДУСТРИАЛНИ ВЕЗНИ
Индустриални везни

Индустриални везни

Българският пазар на индустриални везни следва тенденциите в световен мащаб. Родните производители и фирмите вносители предлагат богата гама от решения за измерване с най-съвременни характеристики. Като основни фактори при избора ... още
Индустриални решения за измерване на тегло от фирма Siemens

Индустриални решения за измерване на тегло от фирма Siemens

Тези решения са изключително подходящи за ретрофит на налични системи за статично и динамично измерване на тегло. Основните приложения, в които се използват тези компоненти, са платформени везни, измерване на ... още
Мари-Бентц е сред първите български фирми в областта на теглоизмервателната техника

Мари-Бентц е сред първите български фирми в областта на теглоизмервателната техника

Компанията предлага и пълна гама кранови везни за измерване на тегло на различни стоки и продукти в различни работни среди. Примерни приложения могат да бъдат всякакви контролни измервания в търговията, ... още
Тензометрично оборудване на ИБРМ е внедрено в десетки български и чуждестранни индустриални приложения

Тензометрично оборудване на ИБРМ е внедрено в десетки български и чуждестранни индустриални приложения

Фирмата предлага тегловна електроника “Топ Сензорс” на ZEMIC Europe с 6-цифров индикатор, за монтаж на Омега/DIN шина, с 4 бутона за калибровка. Комуникация PC/PLC с над 32 инструмента с протокол ... още


виж всички

Top