Измервателна техника

В настоящия брой на сп. Инженеринг ревю публикуваме продължение на темата за съвременните методи и технологии при мултисензорните измервания, която стартирахме в брой 1/2018. Втора част на материала четете тук...
Списание Инженеринг ревю разглежда някои от особеностите при измерване с микрометри и дълбокомери в контекста на новите разработки в областта на прецизните измервания...
Кои са най-актуалните тенденции при мултисенорните измервания, които все по-масово навлизат в практиката напоследък - четете първа част на детайлния материал по темата тук...
Списанието на българската индустрия поставя фокус върху съвременните технологии и модификации при съпротивителните термометри в индустрията, както и методите за свързването им. Вижте!
Какви са новостите при технологиите за измерване на цвят в индустрията, какви приложения намират тези решения и какви са предимствата на безконтактните сензори за цвят - четете тук...

ТЕХНОЛОГИЧНИ АКЦЕНТИ

Тенденции в мултисензорните измервания – част II

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Температурни трансмитери

Съпротивителни термометри

Индустриални измервателни технологии в Industry 4.0

Инфрачервени термометри


виж всички


ИЗБРАНО
Тенденции в мултисензорните измервания – част I
Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите ... още

НОВИНИ ОТ MEASUREMENT-BULGARIA.COM

Седмата Балканска конференция по стандартизация се проведе у нас
Във форума взеха участие представители на стандартизационните организации на България, Албания, Румъния, Молдова, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Македония, Словения, Турция и Косово ... още
Информационен център по стандартизация на БИС заработи в ХТМУ
Разкриването на новото звено, което се намира в Бизнес информационния център на ВУЗ-а, е в продължение на стратегическата цел на БИС за тясно взаимодействие с университетите в България ... още
Хармонизират националния план за радиочестотния спектър с международните регламенти
Измененията отразяват нови регламенти на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения и Международния съюз по далекосъобщения. "С извършените допълнения в планирането на съществуващите обхвати се постига по-пълна хармонизация на разпределението на ... още


виж всички


АКЦЕНТИ

Предимства и предизвикателства при гъвкавите бороскопи
Гъвкавите бороскопи разполагат с еластичен, огъваем кабел, който свързва камерата с корпуса на устройството за управление и визуализация. Бороскопите с гъвкави сонди могат да бъдат използвани за инспекция на различни ... още
Измерване на абсолютна влажност на материали
Измерването на абсолютната влажност е от голяма важност за управлението на сурови материали, добавки и дървесна маса в различните етапи от производствения процес, както и на финалните продукти. За измерването ... още
Измервателна техника в системи за безопасност SIS
Във все повече автоматизирани непрекъснати производства се използват т. нар. системи за безопасност SIS (Safety Instrumented Systems). Те се грижат за безопасната експлоатация на инсталациите, агрегатите и съоръженията. При достигане ... още
Цифрови мултиметри
Cъвременните мултимери са предимно цифрови заради точността, продължителния им срок на служба и допълнителните им функции. Цифровите мултимери обединяват ... още


виж всички

ТЕНДЕНЦИИ

Датчици за измерване на температура – новости

Датчици за измерване на температура – новости

Инфрачервените термометри са с компактни размери, лесно се ползват и могат по безопасен начин да измерят температурата на повърхности, които са горещи, опасни за приближаване или труднодостъпни, при това без ... още

Тенденции в индустрията за електронни измервателни уреди

Тенденции в индустрията за електронни измервателни уреди

Hапоследък в областта на електронните уреди за изпитания и измерване (ЕУИИ) се наблюдават бурни промени, произтичащи от все по-широкото навлизане на IoT, на честотите в милиметровия обхват и на технологиите ... още

Новият Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0/2018

Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Виртуални и разпределени измервателни системи

Виртуални и разпределени измервателни системи

Бързото развитие на компютърните технологии през последните двадесет години доведе след себе си разработването на нови принципи, методи и технологии за измерване и автоматизация на процеси и обекти. Резултат от ... още
Анализатори на електрически мрежи

Анализатори на електрически мрежи

Cъвременните мащабни електропреносни мрежи са все по-комплексно проектирани, което превръща анализа на уязвимостите им в сложна задача. С цел постигане на непрекъснатост на електрозахранването през последните години ... още
Цифрови осцилоскопи

Цифрови осцилоскопи

Oсцилоскопите са електронни измервателни уреди за наблюдение на постоянно променящи се величини на напрежението в двузимерна калибрирана скала върху екран, изобразяващ изменението на стойностите на една или повече променливи за ... още


виж всички

ВЪВ ФОКУС: РАЗХОДОМЕРИ
Диференциални разходомери: предимства и недостатъци

Диференциални разходомери: предимства и недостатъци

Традиционният метод за измерване разхода на флуиди на база диференциално налягане, познат още от края на XVIII в., днес продължава да е сред най-използваните техники. Освен за неговата надеждност и ... още
Калибриране на разходомери

Калибриране на разходомери

Bсички измервателни уреди, които показват мерни единици, е необходимо да бъдат правилно настроени, за да бъдат прецизни отчетените данни. В случаите на различните видове разходомери това е процесът по калибриране ... още

Пазарни и технологични тенденции при разходомерите

Цифровизацията във всички сфери си пробива път и в света на измерването на разход, което се изразява в това, че много от актуалните технически решения осигуряват “свързаност”. Цените на датчиците ... още
Разходомерите: настояще и бъдеще

Разходомерите: настояще и бъдеще

Намирането на работещо инженерно решение при избора на измервателно средство за конкретно приложение налага детайлното познаване на характеристиките на различните видове разходомери ... още

Top