Измервателна техника

За предимствата на бороскопите с гъвкав кабел и предизвикателствата при използването им за инспекция на труднодостъпни или затъмнени места четете тук!
Повече за методите и особеностите при измерване на абсолютна влажност на материали, както и за спецификата на приборите за процесно измерване четете в новия бр. 1/2017 на сп. Инженеринг ревю!
За особеностите при експлоатацията на измервателни решения в т. нар. системи за безопасност SIS (Safety Instrumented Systems), които се внедряват във все повече непрекъснати производства, четете тук!
В каква посока се развива индустриалното тестово и измервателно оборудване през последните години? Повече за тенденциите четете тук.
Концепции като IIoT и най-съвременните решения в областта на автоматизацията и измервателната техника задават изцяло нова парадигма в метрологията. Четете повече тук!

ТЕХНОЛОГИЧНИ АКЦЕНТИ

Тенденции в индустрията за електронни измервателни уреди

Диференциални разходомери: предимства и недостатъци

Предимства на мембранните датчици за налягане в индустриални системи

Нови възможности за управление на измервателно оборудване в облак-базирани SCADA платформи

Бороскопите AXIOMET позволяват наблюдение на сложни уреди без демонтаж


виж всички


ПРЕПОРЪЧАНО
Sensors test
Безплатното приложение предоставя данни от всички сензори на Android устройството, на което е инсталирано ... още


виж всички

НОВИНИ ОТ MEASUREMENT-BULGARIA.COM

Френски производител на измервателни уреди търси партньори
Продуктите на френския производител са устойчиви на екстремни работни условия и са подходящи за приложение в редица сектори – химическата и фармацевтичната промишленост, автомобилостроенето, енергетиката ... още
ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на термомасови разходомери
Необходими са 4 масови разходомера в корпус от неръждаема стомана и софтуер за връзка с PC с обхват на измерване 0-160 000 Nm3/h и 4 с обхват на измерване 0-70 000 ... още
26-о издание на изложението за лабораторни технологии Analytica в Мюнхен
Форумът покрива всички области на научните и промишлените лабораторни изследвания – анализ и качествен контрол, биотехнологии, природни науки и диагностика, лабораторни технологии ... още


виж всички


НАЙ-ЧЕТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ

Предимства на мембранните датчици за налягане в индустриални системи
Датчиците за налягане (сензори за налягане, трансмитери за налягане, предаватели на налягане) са вид деформационни уреди за измерване на налягане и се използват за регистриране на промени и разлики в ... още
Нови възможности за управление на измервателно оборудване в облак-базирани SCADA платформи
Облак-базираните SCADA платформи дават на операторите на комплексно процесно и измервателно оборудване възможността не само да осъществяват отдалечен мониторинг, но и да управляват дистанционно системата през уеб-базиран клиент или мобилно ... още
Решения за измерване в хранително-вкусовата промишленост
Правилният избор на измервателни прибори е от критично значение за качеството на продукцията в хранително-вкусовата промишленост. Обикновено измервателното оборудване подлежи на ... още
Виртуални и разпределени измервателни системи
Бързото развитие на компютърните технологии през последните двадесет години доведе след себе си разработването на нови принципи, методи и технологии за измерване и автоматизация на процеси и обекти. Резултат от ... още
Анализатори на електрически мрежи
Cъвременните мащабни електропреносни мрежи са все по-комплексно проектирани, което превръща анализа на уязвимостите им в сложна задача. С цел постигане на непрекъснатост на електрозахранването през последните години ... още
Цифрови мултиметри
Cъвременните мултимери са предимно цифрови заради точността, продължителния им срок на служба и допълнителните им функции. Цифровите мултимери обединяват ... още


виж всички

ТЕНДЕНЦИИ

Тенденции на пазара на сензори и трансмитери за дебит

Тенденции на пазара на сензори и трансмитери за дебит

Съсредоточаването върху развойната дейност и вникването в нуждите на клиентите ще бъдат сред ключовите фактори за успех при очаквания ръст на световния пазар Oчаква се световният пазар на сензори и трансмитери ... още

Новости в безконтактните 3D измервателни технологии

Новости в безконтактните 3D измервателни технологии

В редица индустриални приложения са налице изисквания за високопрецизни измервания на широк набор от характеристики на обекти с различни размери и тегло и неправилна форма. В автомобилната индустрия например такива ... още

В каква посока се развива индустриалното тестово и измервателно оборудване?

В каква посока се развива индустриалното тестово и измервателно оборудване?

За да отговорят на динамичните темпове на развитие на пазара, инженерите и разработчиците в областта залагат на иновативни технологии, които отговарят на изискванията и на по-сложните индустриални дизайни, без да ... още


виж всички

Росица Георгиева, ЮМО България: Най-големият ни капитал е доверието на клиентите

Росица Георгиева, ЮМО България: Най-големият ни капитал е доверието на клиентите

В специално интервю за аудиторията ни г-жа Георгиева представи акцентите в актуалната дейност на компанията, както и предимствата на новоразработената от ЮМО технология за анализ на течности digiLine ... още


виж всички

АКЦЕНТ: БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Методи за безразрушителен контрол

Високото качество на готовата продукция, както и непрекъснатото повишаване на безопасността и дългосрочната работа на машините, са фактори от водещо значение в съвременните производствени процеси ... още
Вихровотоков безразрушаващ контрол

Вихровотоков безразрушаващ контрол

Намира основно приложение в индустрията, самолетостроенето, технологичния и експлоатационния контрол на турбини, генератори ... още
Капилярен метод за безразрушителен контрол

Капилярен метод за безразрушителен контрол

Eдин от успешно прилаганите безразрушителните методи за технологичен контрол е този, при който се използват проникващи течности. Познат е още като капилярен метод. Чрез него се откриват повърхностни и проходни ... още
Контролтест предлага най-съвременна компютърна радиография с оборудване на VMI

Контролтест предлага най-съвременна компютърна радиография с оборудване на VMI

Принципът на работа на новодоставеното оборудване при провеждане на радиографичен безразрушителен контрол (RT) елиминира необходимостта от използване на технически рентгенови филми от различни класове ... още
ГАМА работи със система HD-CR 35 NDT производство на DURR NDT

ГАМА работи със система HD-CR 35 NDT производство на DURR NDT

За изпълнение на радиографичен безразрушителен контрол, ГАМА предлага и използва система за компютърна радиография (CR) от средата на 2012 г. Системата, която фирмата ни притежава ... още
НДТ Продукти и системи: Дигитален скенер за индустриална радиография DXR250C-W

НДТ Продукти и системи: Дигитален скенер за индустриална радиография DXR250C-W

Преносимият детектор DXR 250C-W съчетава богатия опит и експертиза на GE в медицинската и индустриалната радиография. Този нов цифров детектор е проектиран специално, за да отговори на високите изисквания на ... още
Магнитно-прахов метод за безразрушаващ контрол

Магнитно-прахов метод за безразрушаващ контрол

Той се прилага в технологичния производствен контрол за окачествяване на изделия от феромагнитни материали след процесите на леене, коване, студено и горещо формоване, обработки и заваряване. Използва се и в ... още


виж всички

Top