РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Изоматик комплект, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Изоматик комплектИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ предлага богат набор от технически и програмни средства за изграждане на завършени системи за управление и контрол.

<универсални и специализирани програмируеми контролери;
<многоканални регулатори, аналогови мултиплексори;
<трансмитери и галванични разделители;
<комуникационни и периферни устройства;
<захранващи устройства;
<електронни променливотокови и постояннотокови релета (solid state relays).

4002 Пловдив, ул. Георги Измирлиев 61А тел./факс: 032/640 805, 642 312 e-mail: office@isomaticcomplect.com
www.isomaticcomplect.com


Top