Juwi изгражда новаторски енергиен парк в Германия


Енергия от слънце, вятър и биогаз, произвеждана от нов енергиен парк на компанията Juwi в немското селище Гьолхайм, ще осигурява чист ток за повече от 1700 домакинства, без да отделя вредни емисии. Новата концепция включва и съхранение на електричеството чрез преобразуването му в газ от вятърна енергия.

Juwi приключи планирането на проекта за централа с площ от около 3,85 хектара. Редом със съоръженията за производство на биогаз от растителен субстрат, добиван в региона, ще бъдат изградени и инсталации за производство на енергия от Слънце и вятър. Такъв енергиен парк е уникален за Германия и представлява пример за проект, който използва устойчиви енергийни източници и щади максимално околната среда, съобщиха за Renewables-Bulgaria.com от българския клон на компанията.

В основата на проекта ще бъде биогаз инсталацията, която посредством ферментацията на царевица, захарно цвекло, просо и трева, отглеждани в региона, ще произвежда биогаз. Той обаче няма да бъде преобразуван в електричество или топлина, а метанът, получен при отделянето на CO2, ще бъде присъединяван към локалната газопреносна мрежа.

Технологията на отделяне на метана и CO2 посредством мембранно-криогенна процедура е сравнително нова в тази област. Полученият при този процес въглероден диоксид не се отделя в атмосферата, а би могъл да се използва например като суровина за производството на сух лед. За тази цел са предвидени произведствена, както и складова база.

Проектът ще покрива енергийните си нужди само от ВЕИ. Планирано е инсталиране на фотоволтаични панели на покрива на сградите в комплекса и ветрогенератор с мощност 3 MW, както и изграждането на инсталация за когенерация (комбиниранo производство на електро- и топлоенергия или т. нар. СНP-combined heat and power plant) с ORC модул, която ще използва изгорели газове с температура 650°.

Енергийният парк в Гьолхайм ще отговаря и на всички стандарти за енергийна ефективност, тъй като ще бъде оборудван със специална електронна система за превключване, която в зависимост от греенето на Слънцето или силата на вятъра ще покрива собствените енергийни нужди на комплекса.

Пилотният проект за енергийния парк в Гьолхайм е уникален по рода си, тъй като ще прилага и иновативната концепция Power-to-Gas или енергия-в-газ, която в основата си е метод за складиране на ток от ВЕИ в моменти, когато няма потребление или производството е по-голямо от потреблението, казват от Juwi. При тази технология обикновената вода (H2O) посредством ток от вятър или слънце се разгражда до основните си съставни части, а именно водород (H2) и кислород (О2), който частично бива изпускан в атмосферата, като един вид „подобрител“ на въздуха. Водородът се свърза с отделения при производството на биогаз въглероден диоксид, до получаването на синтетичен метан (CH4), който от своя страна може да бъде съхранен в газопреносната мрежа. В крайна сметка единственият свободно отделян при технологията елемент е кислород. Този метод за получаване на метан вече може да се използва при съхранението на ток от солари и вятърна енергия и скоро тази технология ще се появи и на пазара, смятат от Juwi.

Биогаз инсталацията ще е с капацитет 2 MW заедно с 3 MW ток от вятърната турбина, една голяма част от който ще бъде преобразуван в метан и по този начин съхранен след имплементиране на технологията енергия-в-газ.

Обемът на инвестициите по проекта възлизат на повече от 15 млн. евро и се очаква строителството на енергийния парк да започне още в края на това лято. Планира се вятърната турбина да бъде инсталирана в средата на 2013, а самият парк да бъде окончателно завършен в края на същата година, съобщи мениджърът на проекта Алексей Атанасов.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top