Juwi изгражда новаторски енергиен парк в Германия


Енергия от слънце, вятър и биогаз, произвеждана от нов енергиен парк на компанията Juwi в немското селище Гьолхайм, ще осигурява чист ток за повече от 1700 домакинства, без да отделя вредни емисии. Новата концепция включва и съхранение на електричеството чрез преобразуването му в газ от вятърна енергия.

Juwi приключи планирането на проекта за централа с площ от около 3,85 хектара. Редом със съоръженията за производство на биогаз от растителен субстрат, добиван в региона, ще бъдат изградени и инсталации за производство на енергия от Слънце и вятър. Такъв енергиен парк е уникален за Германия и представлява пример за проект, който използва устойчиви енергийни източници и щади максимално околната среда, съобщиха за Renewables-Bulgaria.com от българския клон на компанията.

В основата на проекта ще бъде биогаз инсталацията, която посредством ферментацията на царевица, захарно цвекло, просо и трева, отглеждани в региона, ще произвежда биогаз. Той обаче няма да бъде преобразуван в електричество или топлина, а метанът, получен при отделянето на CO2, ще бъде присъединяван към локалната газопреносна мрежа.

Технологията на отделяне на метана и CO2 посредством мембранно-криогенна процедура е сравнително нова в тази област. Полученият при този процес въглероден диоксид не се отделя в атмосферата, а би могъл да се използва например като суровина за производството на сух лед. За тази цел са предвидени произведствена, както и складова база.

Проектът ще покрива енергийните си нужди само от ВЕИ. Планирано е инсталиране на фотоволтаични панели на покрива на сградите в комплекса и ветрогенератор с мощност 3 MW, както и изграждането на инсталация за когенерация (комбиниранo производство на електро- и топлоенергия или т. нар. СНP-combined heat and power plant) с ORC модул, която ще използва изгорели газове с температура 650°.

Енергийният парк в Гьолхайм ще отговаря и на всички стандарти за енергийна ефективност, тъй като ще бъде оборудван със специална електронна система за превключване, която в зависимост от греенето на Слънцето или силата на вятъра ще покрива собствените енергийни нужди на комплекса.

Пилотният проект за енергийния парк в Гьолхайм е уникален по рода си, тъй като ще прилага и иновативната концепция Power-to-Gas или енергия-в-газ, която в основата си е метод за складиране на ток от ВЕИ в моменти, когато няма потребление или производството е по-голямо от потреблението, казват от Juwi. При тази технология обикновената вода (H2O) посредством ток от вятър или слънце се разгражда до основните си съставни части, а именно водород (H2) и кислород (О2), който частично бива изпускан в атмосферата, като един вид „подобрител“ на въздуха. Водородът се свърза с отделения при производството на биогаз въглероден диоксид, до получаването на синтетичен метан (CH4), който от своя страна може да бъде съхранен в газопреносната мрежа. В крайна сметка единственият свободно отделян при технологията елемент е кислород. Този метод за получаване на метан вече може да се използва при съхранението на ток от солари и вятърна енергия и скоро тази технология ще се появи и на пазара, смятат от Juwi.

Биогаз инсталацията ще е с капацитет 2 MW заедно с 3 MW ток от вятърната турбина, една голяма част от който ще бъде преобразуван в метан и по този начин съхранен след имплементиране на технологията енергия-в-газ.

Обемът на инвестициите по проекта възлизат на повече от 15 млн. евро и се очаква строителството на енергийния парк да започне още в края на това лято. Планира се вятърната турбина да бъде инсталирана в средата на 2013, а самият парк да бъде окончателно завършен в края на същата година, съобщи мениджърът на проекта Алексей Атанасов.
ИНДУСТРИЯТА ГОВОРИВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

При вторичното и третично опаковане на консерви, кенове и бутилки се използват широк набор от материали, както и богата гама специализирани машини и оборудване… ... още
Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Постигането на равномерен срез е свързано с осигуряване на съвместимост на параметрите на лъча и динамиката на газа, което гарантира, че точното количество стопен метал ще напусне среза в точното време и по правилния начин… ... още
Вентилационни решения при заваряване

Вентилационни решения при заваряване

Оборудването за вентилация на въздуха създава подходящ въздушен поток, който ефективно улавя и филтрира отделените при заваряване частици, опасни за здравето на работниците ... още

Top