КАД Пойнт и Autodesk дариха лицензи за машинно конструиране на ТУ-София


Фирма КАД Пойнт и Autodesk направиха дарение - софтуерни лицензи за професионално машинно конструиране на Autodesк на Технически университет - София, съобщи за сп. Инженеринг ревю собственикът на КАД Пойнт инж. Юрий Николов. “Машиностроителният факултет на университета вече разполага с 25 работни места, оборудвани с най-съвременните CAD продукти, сред които Autodesk Inventor Professional, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Autodesk Sketchbook Pro, Autodesk Showcase, Autodesk Impression и Autodesk 3d Max Design”, заявиха от КАД Пойнт. Дарението, на стойност над 700 000 лева, бе връчено на декана на МФ доц. Любомир Димитров от инж. Юрий Николов. Доц. Димитров и доц. Григоров, ръководител катедра „Подемно-транспортни машини” изразиха своето задоволство от подписаното споразумение за дарение и сътрудничество. Двете страни обявиха готовност за дългосрочна съвместна работа при внедряване на софтуерните продукти в обучението на студентите от Машиностроителния факултет и провеждането на курсове и семинари.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които ... още
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още

Top