КАД Пойнт и Autodesk дариха лицензи за машинно конструиране на ТУ-София


Фирма КАД Пойнт и Autodesk направиха дарение - софтуерни лицензи за професионално машинно конструиране на Autodesк на Технически университет - София, съобщи за сп. Инженеринг ревю собственикът на КАД Пойнт инж. Юрий Николов. “Машиностроителният факултет на университета вече разполага с 25 работни места, оборудвани с най-съвременните CAD продукти, сред които Autodesk Inventor Professional, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Autodesk Sketchbook Pro, Autodesk Showcase, Autodesk Impression и Autodesk 3d Max Design”, заявиха от КАД Пойнт. Дарението, на стойност над 700 000 лева, бе връчено на декана на МФ доц. Любомир Димитров от инж. Юрий Николов. Доц. Димитров и доц. Григоров, ръководител катедра „Подемно-транспортни машини” изразиха своето задоволство от подписаното споразумение за дарение и сътрудничество. Двете страни обявиха готовност за дългосрочна съвместна работа при внедряване на софтуерните продукти в обучението на студентите от Машиностроителния факултет и провеждането на курсове и семинари.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top