Каниско дистрибутор на MAP Software


Наскоро доставчикът на софтуерни решенията за проектиране фирма Каниско разшири гамата предлагани продукти с нови професионални решения на MAP Software. „Продуктите на MAP Software - CADmep, CADduct, CADmech, CAMduct са професионални решения за проектиране и производство на елементи от сградните ОВК инсталации. Те са специално разработени да отговорят на изискванията на ключовите етапи - от предварителните оценки и проектиране, до доставката, координацията и производството. Продуктите са изградени на базата на съвременните направления BIM (информационен модел на сградата), PLM (управление на изделието по време на целия процес от проектиране до производство), както и използване на природосъобразни технологии”, заявиха от Каниско.
„Софтуерните продукти работят в среда на AutoCAD, или като надстройки на AutoCAD MEP, или Autodesk Revit MEP. Те добавят възможности за прецизност в проекта, изчисленията и разположението на инсталациите, проверка за колизии, добавяне на фитинги, работа с програмируеми машини за рязане с оптимизиране разположението на частите на листа и много други. Благодарение на тези качества, решенията на MAP Software за сградни инсталации бяха номинирани за Building Services Product на 2010 година на ежегодните награди Construction Computing Awards”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top