Каолин стартира проект за енергийна ефективност с датски партньор


Наскоро "Каолин" АД и датската енергийна компания "Енергимидт" сключиха договор за изграждане на ново високоенергоспестяващо съоръжение за утилизация на топлинната енергия при производството на шамот. Общата стойност на проекта възлиза на близо 1 млн. евро, като оборудването, което ще бъде доставено от Дания се финансира от скандинавската банка "Нордеа" с гаранция на Датския експортен кредитен фонд. На подписването присъстваха Н. Пр. Валентин Порязов, посланик на България в Дания, г-н Холгер Блок, генерален директор на "Енергимидт" и г-н Константин Ненов, председател на Надзорния съвет на "Каолин" АД. "С този проект за енергийна ефективност ще бъде намалено потреблението на природен газ с около 1,5 млн. куб. м. на година и по този начин ще бъдат спестени между 2000 и 3300 тона вредни емисии от въглероден двуокис. Този проект е част "зелената" стратегия на добивната компания за опазване на околната среда и природните ресурси", заявиха от дружеството.
"Енергимидт" е третото по големина енергийно дружество в Дания с годишен оборот за 2009 год. от 268 млн. евро. В компанията работят над 600 служители, а клиентите от региона на Ютландия са над 180 000. Освен доставка на електричество, водоснабдяване и топлофикационни услуги, компанията е от водещите в областта на оптичния интернет, соларни инсталации и енергийната ефективност. "Енергимидт" е изградил 2/3 от соларните мощности в Дания. Дружеството осигурява годишно 62 000 МВч. спестена енергия на своите клиенти в Дания. Извън Дания "Енергимидт" развива дейност в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийните спестявания в Гренландия, Испания, Украйна.

 


 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top