КИИП домакин на Общо събрание на ЕСЕС


Текст под снимка
На 14 ноември т.г. Европейският съвет на инженерните камари в Европа (ECEC) проведе своето шесто редовно годишно общо събрание - в българската столица. Домакин на форума бе Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), която е член на Съвета от 2007 г.
С провеждането на общото събрание официално приключи тригодишният мандат на ръководството на съвета и бе проведен избор за нов управителен орган.
Единодушно бе избран новият Президент на съвета - дипл. инж. Йозеф Робл, досегашен генерален секретар на ЕСЕС. Изборът за позициите на тримата вицепрезиденти протече при голяма конкуренция, увериха от българската камара От номинираните членове на Федералната камара на Германия, както и на камарите на Италия, Словения, Словакия, Унгария, България и Сърбия на първия тур бяха избрани инж. Димитър Начев, председател на КИИП София-град и инж. Ханс Каммайер, заместник председател на Федералната камара на Германия. След балотаж бе избран и третият вицепрезидент на ЕСЕС - инж. Кротомир Ремец, председател на Камара на инженерите на Словения.
Досегашният президент инж. Мирко Орешкович поздрави избраните нови членове на управляващия борд и благодари на българските домакини за чудесната организация. „Изборът на представителя на българската камара на инженерите на този висок пост е израз на извоювано доверие и изграден имидж на КИИП България на европейско ниво, доказан с активна дейност през двете години членство на българската камара в ЕСЕС" - сподели инж. Орешкович.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top