КИИП домакин на Общо събрание на ЕСЕС


Текст под снимка
На 14 ноември т.г. Европейският съвет на инженерните камари в Европа (ECEC) проведе своето шесто редовно годишно общо събрание - в българската столица. Домакин на форума бе Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), която е член на Съвета от 2007 г.
С провеждането на общото събрание официално приключи тригодишният мандат на ръководството на съвета и бе проведен избор за нов управителен орган.
Единодушно бе избран новият Президент на съвета - дипл. инж. Йозеф Робл, досегашен генерален секретар на ЕСЕС. Изборът за позициите на тримата вицепрезиденти протече при голяма конкуренция, увериха от българската камара От номинираните членове на Федералната камара на Германия, както и на камарите на Италия, Словения, Словакия, Унгария, България и Сърбия на първия тур бяха избрани инж. Димитър Начев, председател на КИИП София-град и инж. Ханс Каммайер, заместник председател на Федералната камара на Германия. След балотаж бе избран и третият вицепрезидент на ЕСЕС - инж. Кротомир Ремец, председател на Камара на инженерите на Словения.
Досегашният президент инж. Мирко Орешкович поздрави избраните нови членове на управляващия борд и благодари на българските домакини за чудесната организация. „Изборът на представителя на българската камара на инженерите на този висок пост е израз на извоювано доверие и изграден имидж на КИИП България на европейско ниво, доказан с активна дейност през двете години членство на българската камара в ЕСЕС" - сподели инж. Орешкович.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top