РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

КОБОЛД БЪЛГАРИЯ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КОБОЛД БЪЛГАРИЯРадарни (Guided wave radar) нивомери на фирма KOBOLD Тип NGM "Low cost" За течности и насипни материали, слабо зависими от промяната на плътност, влажност, проводимост, температура и налягане. Температурен обхват -150...+250 ºC, работно налягане -1...+40 bar, обхват на измерване до 20 m. Аналогов изход 4...20 mA, ключов изход PNP. Опционно - измерване в тръба или байпас, ЕЕх - Zone 0. Тип NGR "Low cost" за течности, слабо зависими от промяната на плътност, влажност, проводимост, температура и налягане. Температурен обхват -20...+100 ºC, работно налягане -1...+10 bar, обхват на измерване до 4 m. Аналогов изход 4...20 mA или 0...10 V, до 4 ключови изхода PNP / NPN. Опционно - измерване в байпас. KOBOLD Messring GmbH - Представителство за България, 1612 София, ул. Балканджи Йово 26-28, вх. Б, офис 5, тел. 02/ 954 4412, факс 02/ 954 1947, моб. 0884/ 965 246, www.kobold.com, info.bg@kobold.com

Top