Комет Eлектроникс ще дистрибутира комуникационни модули на Wiznet


Комет Електроникс сключи договор за дистрибуция с корейския производител WIZnet, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. Основен продукт на WIZnet са Интернет процесорите iMCU, използващи патентована технология за изцяло хардуерна реализация на TCP/IP и предназначени за Embedded Internet устройства. "WIZnet произвежда комуникационни решения с интегриран TCP/IP стек, позволяващи изграждане на съвременни продукти с достъп до Интернет, без необходимост от използване на вградена операционна система. От продуктовата гама приоритетно ще предлагаме сериите комуникационни модули с Ethernet интерфейс: W5200, W5100, W5300, W3150A+, W7200 и W7100A", допълниха от Комет Електроникс.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top