РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Контролтест , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Контролтест2010/35/ EU – Оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане 97/23/ EU – Оценяване съответствието на съоръжения под налягане неразрушаващ контрол механични изпитания контрол на ел. величини надзор на СПО технически инспекции оценяване на съответствието София 1592, бул. Асен Йорданов 12 тел.факс/ +359 2 978 81 14, +359 2 978 67 88 e-mail: ndt@controltest.eu

Top