Kovosvit MAS ще представи новости в машинопроизводството


Чешкият производител Kovosvit MAS, чийто официален представител за България и Македония е фирма ЕСД България, ще представи нови машини и решения в рамките на Международен технически панаир в град Бърно, Чехия. Машините и решенията са специално разработени с оглед подобряване на производителността и мониторинга на състоянието им.
Посетителите на изложението ще имат възможност да се запознаят с новите портални обработващи центри MMC 1500, CNC струговите центри SP 430 /2500 и различни софтуерни решения за машинен мониторинг. „Серията MMC 1500 обхваща високопроизводителни портални обработващи центри, предназначени за прецизна и бърза обработка на детайли. Конструкцията на машината е оптимизирана чрез метода на крайните елементи и посредством компютърни оптимизации, което гарантира ефективно използване на мощността на шпиндела при всякакви работни условия. Чрез използване на специално оборудване (въртяща се маса) машината може да обработва детайлите от четири страни и да извършва обработка по спираловидни линии”, заявиха от ЕСД България.
„Модулният дизайн при струговите центри SP 430 /2500 CNC позволява обединяване на няколко технологични варианта. Конструкцията на машината осигурява висока устойчивост, висок въртящ момент на шпиндела, динамика и високи скорости по всички оси. Използването на търкалящи направляващи по всички оси осигурява прецизната машинна обработка за много дълъг период от време”, допълниха от ЕСД България.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top