Кръгла маса на тема улично осветление


На 16 юни т.г. ще се проведе кръгла маса на тема "Добри европейски практики при проектиране, изграждане, експлоатация и управление на уличното осветление и състояние на проблема у нас", съобщи за списанието проф. Радослав Кючуков, председател на Националния комитет по осветление. Събитието ще се състои в рамките на Енергиен форум 2011 в Международния дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри" в КК "Св. Св. Константин и Елена" - Варна. "Препоръчително е желаещите участници да представят позицията си по темата с кратко експозе. Регламентът за провеждането ще се уточни при откриването на кръглата маса. На следващия ден ще се проведе и заседанието на Секция V "Осветление", поясни проф. Кючуков.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top