Кселекс предлага последния модел помпи от серията EffeX на ABS


С новия модел XFP серията потопяеми помпи EffeX на ABS вече е напълно комплектована, заявиха от фирма Кселекс представител на ABS у нас. „Пълната серия потопяеми помпи включва съвременни технологични характеристики и предлага усъвършенствана хидравлика Contrablock Plus за размери до DN200. Използваният високоефективен двигател клас IE3, съвместно с оптимизираната хидравлична част, дава най-добрата обща ефективност, позната днес на пазара”, заявиха от фирма Кселекс.
„За клиентите това означава по-голяма надеждност, по-ниски разходи, по-висока защита срещу блокиране, съответствие с настоящи и бъдещи законови изисквания към енергийната ефективност на електрическите двигатели, по-дълъг срок на експлоатация, автономна охладителна система за моделите до 350 kW, двойно челно уплътнение и ЕЕх-защита”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top