ЛД предлага цилиндри с намалено триене от CAMOZZI


CAMOZZI разшири гамата произвеждани цилиндри и възможностите за техните приложения, като прибави модификация с ниско триене на сериите 60 и 61, заявиха за сп. Инженеринг ревю от фирма ЛД, представител на CAMOZZI за България. „Цилиндрите с ниско триене се използват, когато е необходимо да се сведе до минимум влиянието на триенето в цилиндъра (stick-sleep ефект) и преодоляване на силите, задържащи цилиндъра в покой (breakaway). Използват се в случаи, когато се изисква точност на усилието”, заявиха от ЛД.
„Типични приложения, изискващи точно регулиране на усилието, упражнявано от пневматичните цилиндри, са обтегачи и компенсатори при намотаване на хартия и фолио, точково заваряване, шлайфане и полиране, механизми за балансиране и др. Силите на триене са намалени с повече от 40%. Цилиндрите с намалено триене често се използват в комбинация с пропорционални вентили”, допълниха от представителството на CAMOZZI у нас.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top