РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДGAS INJECTION TECHNOLOGY

Технологията за шприцване на детайли с подаване на газ под налягане (GIТ) е решение на много от проблемите при производството на пластмасови детайли. BAUER Kompressoren предлага на клиентите си своя дългогодишен опит при производство на компресори и пречистване на газове, специално разработен софтуер за управление на процеса, както и проектираната според конкретния случай цялостна инсталация за високо налягане. Всичко от един доставчик.

1.Източник на азот: бутилки под налягане, генератор на азот, съд с течен азот
2.Компресор и подходящо оразмерен ресивер за високо налягане
3.Линия за транспорт на азот под високо налягане
4.Панел за управление подаването на азот
5.Инжектори за запълване с азот на кухините в детайла
6.Вентил за предотвратяване попадането на замърсявания в пропоционалния клапан
7.Модул за продухване, който осигурява по-бързо охлаждане и скъсяване на цикъла
8.Система за измерване консумацията на азот

www.ld-gmbh.com


Top