РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДСИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИТЕ

Датчици и трансмитери за контрол на запрашеност, системи за индикация и регистрация на данните и специализиран софтуер за обработка на информацията.
Подходящи за широка гама приложения при почистването на вентилационни газове и прахогазови емисии във всички отрасли на промишлеността.

ЛД ООД
тел.: 02/ 931 97 30
www.ld-gmbh.com


Top