РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДНови вентилни острови на Camozzi
Комплексни решения за автоматизация на производството

С въвеждането на многофункционалния интерфейсен модул Серия CX за включване на вентилни острови към полеви мрежи със сериен интерфейс бяха обновени и самите пневматични разпределители, съвместими с него.

Управлението на изпълнителни механизми е един от аспектите, въз основа на който се определят и оценяват работните характеристики на пневматичните вериги в промишлени условия. Целта пред Camozzi е да гарантира гъвкавостта и надеждността на  възлите и системите, като непрекъснато усъвършенства пневматичните вентилни острови от сериите 3 Plug-In, Y, HN и F. Всеки от тях се предлага в две версии за свързване към мрежата – с многопинов конектор или чрез новия интерфейсен модул серия CX. Разпределителите отговарят на всички изисквания по отношение на дебита, размерите и останалите работни характеристики.

Това се отнася в пълна степен и за новия интерфейсен модул серия CX, чиято електроника дава по-широки възможности за изграждане на различни конфигурации, подобрява експлоатационните характеристики и осигурява включването на други вентилни острови. Новият модул може да осъществява комуникацията по всички основни протоколи – PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT.  С него могат да се проектират и подмрежи с дървовидна или последователна топология с множество разклонения, които лесно се изграждат и обслужват благодарение на разширителните модули и на многопиновия Sub-D конектор. По този начин става възможно свързването на повече различни острови, както и създаването на цялостна система, включваща до 1024 вх./изх. за решаването и на най-сложните задачи.

ЛД ООД
София 1592, бул. “Асен Йорданов” 5
тел.: 02/ 931 97 30; www.ld-gmbh.com


Top