Legrand бе удостоена с награда от Frost & Sulliva


На 6 октомври т.г. агенция Frost & Sullivan връчи на Legrand почетната награда “Product Differentiation Excellence” за UPS гамата, предлагана на пазарите в Европа, Близкия изток и Африка. „Frost & Sullivan използват специална система за оценка на номинираните компании, която отчита спецификите на всеки пазар, сравнява представянето на компаниите, различни показатели за продуктите им и др. Отличието на Legrand се базира на анализа на важни параметри, сред които изключителни характеристики, функционалност, качество, съобразяване с изискванията на пазара, възприятие на марката и уникалност на продукта”, заявиха от компанията.
Според Frost & Sullivan, способността на Legrand за изграждане на бранд и желанието да диференцират продуктите си, позволява на компанията да направи изделия, които носят стойност на клиента. В допълнение от агенцията посочват, че успеха на Legrand на UPS пазара се дължи на предлагането на персонализирани решения, които отговарят на нуждите на специфични целеви пазари. „Мащабируемият и модулен дизайн на UPS-ите свежда до минимум необходимостта от скъпа поддръжка и спомага за увеличаване на рентабилността на продуктите”, посочват от агенцията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top