РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

LEM International , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ LEM InternationalС е р и я т а L F x x 1 0 т о к о в и преобразуватели на LEM открива н о в и в ъ з м о ж н о с т и п р е д базираните на ефекта на Хол прибори Бъдете в крак с времето Чрез използване на най-съвременните материали, преобразувателите от новата серия LF xx10 на LEM достигат върховата точност, която може да бъде реализирана от базирани на ефекта на Хол преобразуватели с обратна връзка. Серията LF xx10 обхваща 5 типоразмера за номинални токове от 100 до 2000 A и осигурява до 5 пъти по добра точност в целия работен температурен диапазон в сравнение с п р е д и ш н о т о п о к о л е н и е Х о л преобразуватели с обратна връзка. • Обща точност в целия работен температурен диапазон от 0.2 до 0.6% от IPN • Изключително ниска нестабилност на тока на несиметрия - 0.1% от IPN • Бърза реакция - по-малко от 0.5 .s • По-широк измервателен диапазон • 5 компактни типоразмера в различни топологии на монтаж (плосък или вертикален) • Устойчивостта им към външни полета ви позволява да реализирате компактна конструкция • 100% пълна съвместимост с приборите от предишното поколение на LEM • Работен температурен диапазон от -40 до +85°C ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ ИНЕЛТРОН ООД www.lem.com www.ineltron.de At the heart of power electronics. Phone Number: +36 703666055 Contact: i.laszlo@ineltron.hu


Top