Light+Building 2010 ще се проведе от 11 до 16 април 2010 г.


Текст под снимка

Международният панаир Light+Building ще се проведе от 11 до 16 април 2010 г. във Франкфурт на Майн, Германия. Посетителите на форума ще имат възможност да се запознаят с последните новости в осветлението, електротехниката, жилищната и сградна автоматизация.
В областта на техническото осветление ще бъдат представени най-модерните компактни луминесцентни и светодиодни лампи, които намират все по-широко приложение в промишленото, общественото и жилищото строителство. В секцията Urban Lighting изложителите ще покажат широко разнообразие от външни осветителни тела - колонни осветители, таванни аплици, прожектори за осветление на сгради, улични осветители и мн. други.
Очаква се близо 450 изложители от електротехническия бранш да покажат на посетителите впечатляващо многообразие от съвременни решения, включително: кабели, електрически апарати за инсталации, системи и уреди за защита, мрежова и инсталационна техника, информационни и комуникационни системи, фотоволтаици и други. Посетителите на изложението ще имат възможност да се запознаят и с най-модерните технически решения в жилищната и сградна автоматизация. За допълнителна информация може да се обърнете към г-жа Татяна Делчева от Германо-Българската индустриално-търговска камара, официален представител на Франкфуртския панаир у нас.


 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top