Линде Газ България отбеляза 10-годишен юбилей


Наскоро производителят на индустриални газове Линде Газ България тържествено отбеляза десет години от своето основаване. По случай юбилея производствената база на компанията в индустриалната зона на гр. Стара Загора бе посетена от д-р Митко Василев, главен изпълнителен директор на Немско-българската търговска камара, и д-р Мариана Чолакова, Почетен консул на Федерална република Германия в Пловдив. “Във въздухоразделителната инсталация на компанията се произвеждат течни газове, сред които кислород, азот и аргон. Производството е единствено по рода си в България и използва изцяло немско ноу-хау. Инсталацията работи при непрекъснат режим на експлоатация с капацитет 2000 м3 газ на час и задоволява потребностите на много значими предприятията в страната. Въздухът се втечнява с компресор, а основните му компоненти азот, кислород и аргон се разделят чрез криогенна ректификация, на базата на различните им температури на кипене”, заявиха домакините от Линде Газ България.
В момента компанията инвестира в нов проект на у нас - инсталация за производство на газообразен кислород на територията на Стомана Индъстри, гр. Перник, която ще обслужва единствено нуждите на производителя на стомана. Напълно автоматизираната инсталация ще произвежда 1800 м3 газообразен кислород на час с чистота 93%. Пусковият срок е планиран за септември т. г.
Фирмена новост за Линде Газ България е и това, че компанията оперира в нов офис, намиращ се на столичния бул. „Христофор Колумб”.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top