Lineage Power подписа споразумение за дистрибуция с Farnell element 14


Lineage Power, компания от групата GE Energy, оповести сключването на договор за дистрибуция с Farnell element14 за региона на Европа. Споразумението осигурява на европейските клиенти на Farnell element14 достъп до цялата гама AC-DC захранвания и DC преобразуватели с Total Efficiency™ архитектура на американския производител.
"Добавянето на вградените решения на Lineage Power в нашето дистрибуторско портфолио показва ангажираността ни към нарастващите изисквания на инженерите проектанти. С техните продукти ще предложим на нашите OEM клиенти достъп до наистина иновативни решения, които намаляват времето за пускане на пазара", каза Майк Буфъм, директор направление Управление на продукти и доставчиците на Farnell element14.
"С пазарните си позиции и опит в индустрията, Farnell element14 е идеалният партньор за дистрибуция, тъй като ние споделяме ангажимента им за предоставяне на иновативна, висококачествена силова електроника на OEM пазара. Работейки заедно ще можем да предложим на клиентите в Европа необходимата ефективност и ценови предимствата, по-нисък риск и подобрена надеждност", заяви Джеф Франк, глобален вицепрезидент Продажби в Lineage Power.
От новия договор ще могат да се възползват клиентите на Farnell element14 в цяла Европа, с достъп до онлайн техническа помощ и сътрудничество чрез онлайн общността element14.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top