РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Логи Софт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Логи СофтТОТАЛно управление на фабрики за производство на бетонни и керамични керемиди и тухли

Дозиране/ Mиксиране
Формоване
Сушене
Пакетиране
PLC Автоматно-базирано програмиране
Иновации
Ретрофит
Перфектна диагностика и поддръжка

Модулни системи за управление на всички технологични процеси в керамичното производство
Високо качество – Кратки срокове на изпълнение – Конкурентна цена – Дългогодишен опит

www.logisoft-bg.com


Top