Лукойл Нефтохим Бургас пусна в експлоатация три нови инсталации


На 13 май т.г. с тържествена церемония бяха пуснати в експлоатация три нови инсталации за сярно-кисело алкилиране и регенерация на отработената киселина, хидроочистка на бензин и хидроочистка на дизелово гориво в Лукойл Нефтохим Бургас. На откриването присъстваха Бойко Борисов, министър-председател на България и Вагит Алекперов, президент на ОАО Лукойл. В своето изказване по време на церемонията Вагит Алекперов заяви, че общият обем на инвестициите в модернизирането на нефтопреработвателния завод надхвърля 1 млрд. щатски долара, като почти половината от тези инвестиции са направени през последните две години. Реконструирани и новоизградени са редица производствени обекти в предприятието, внедрена е съвременна автоматизирана система за управление на технологичния процес. В резултат на реализацията на тези програми безвъзвратните загуби са намалели повече от 4 пъти – до 0,9%, енергоемкостта на производството е намалена с 36%, а производителността на труда е увеличена 6 пъти.
„Осъзнавайки своята отговорност, Лукойл се стреми да съхрани баланса между производствената дейност и опазването на околната среда. Това е постигнато чрез използването на нови технологии, които намаляват риска от негативни въздействия. Проведените в предприятието мероприятия позволиха да се намали няколко пъти обемът на вредните замърсявания”, допълниха от компанията.

ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top