Лукойл Нефтохим Бургас пусна в експлоатация три нови инсталации


На 13 май т.г. с тържествена церемония бяха пуснати в експлоатация три нови инсталации за сярно-кисело алкилиране и регенерация на отработената киселина, хидроочистка на бензин и хидроочистка на дизелово гориво в Лукойл Нефтохим Бургас. На откриването присъстваха Бойко Борисов, министър-председател на България и Вагит Алекперов, президент на ОАО Лукойл. В своето изказване по време на церемонията Вагит Алекперов заяви, че общият обем на инвестициите в модернизирането на нефтопреработвателния завод надхвърля 1 млрд. щатски долара, като почти половината от тези инвестиции са направени през последните две години. Реконструирани и новоизградени са редица производствени обекти в предприятието, внедрена е съвременна автоматизирана система за управление на технологичния процес. В резултат на реализацията на тези програми безвъзвратните загуби са намалели повече от 4 пъти – до 0,9%, енергоемкостта на производството е намалена с 36%, а производителността на труда е увеличена 6 пъти.
„Осъзнавайки своята отговорност, Лукойл се стреми да съхрани баланса между производствената дейност и опазването на околната среда. Това е постигнато чрез използването на нови технологии, които намаляват риска от негативни въздействия. Проведените в предприятието мероприятия позволиха да се намали няколко пъти обемът на вредните замърсявания”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top