Лукойл Нефтохим Бургас пусна в експлоатация три нови инсталации


На 13 май т.г. с тържествена церемония бяха пуснати в експлоатация три нови инсталации за сярно-кисело алкилиране и регенерация на отработената киселина, хидроочистка на бензин и хидроочистка на дизелово гориво в Лукойл Нефтохим Бургас. На откриването присъстваха Бойко Борисов, министър-председател на България и Вагит Алекперов, президент на ОАО Лукойл. В своето изказване по време на церемонията Вагит Алекперов заяви, че общият обем на инвестициите в модернизирането на нефтопреработвателния завод надхвърля 1 млрд. щатски долара, като почти половината от тези инвестиции са направени през последните две години. Реконструирани и новоизградени са редица производствени обекти в предприятието, внедрена е съвременна автоматизирана система за управление на технологичния процес. В резултат на реализацията на тези програми безвъзвратните загуби са намалели повече от 4 пъти – до 0,9%, енергоемкостта на производството е намалена с 36%, а производителността на труда е увеличена 6 пъти.
„Осъзнавайки своята отговорност, Лукойл се стреми да съхрани баланса между производствената дейност и опазването на околната среда. Това е постигнато чрез използването на нови технологии, които намаляват риска от негативни въздействия. Проведените в предприятието мероприятия позволиха да се намали няколко пъти обемът на вредните замърсявания”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top