РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Мари-Бентц, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Мари-Бентц8000 Бургас, ул.Фердинандова № 5 тел: +359/56/842808, факс:+359/56/842324 info@mariebentz.comжелезопътни везни автомобилни везни кранови везни лабораторни везни броячни везни ТЕНЗОМЕТРИЧНИ ДАТЧИЦИ ИНДИКАТОРИ Акредитирана от DKD Калибровъчна лаборатория за везни и теглилки по DIN EN ISO/IEC 17025:2005 www.marie-bentz.com ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ

Top