Мава Индустриал проведе семинар и Ден на отворените врати


В края на месец ноември фирма Мава Индустриал организира еднодневен семинар на тема “Технология на сгъстения въздух и енергоспестяващи методи”. Разгледани бяха принципи на физиката и термодинамиката, типове компресори, приложения, производство на сгъстен въздух и енергоспестяващи системи. „Семинарът, който бе изключително с образователен характер, е базиран на научните изследвания и приложения на върховите технологии, създадени от немската фирма Kaeser Kompressoren, един от водещите световни производители в областта на сгъстения въздух, чийто изключителен представител за България е фирма Мава Индустриал. Демонстрирани бяха на практика качествата и предимствата на последните модели компресори: винтови компресори ASD-47 PTG със SIGMA CONTROL 2, CSD 125, AIRCENTER SM 15 с вграден хладилен изсушител и резервоар, въздуходувка CBC 110 Pr и др.”, заявиха от компанията. Мава Индустриал продължи представянето на последните модели компресори и въздуходувки и по време на Деня на откритите врати, организиран една седмица по-късно в шоурума на централния офис на фирмата. Компанията планира да проведе подобни безплатни обучения през месеците април и септември 2012 г. в София и Стара Загора.
Новият брой 7/2018

брой 7-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top