Метсо България внедри трошачно-пресевно оборудване в Асарел Медет


Наскоро Метсо България пусна в експлоатация ново трошачно-пресевно оборудване в Асарел Медет, съобщиха от компанията. Оборудването е част от проекта за модернизация на корпус Ситно трошене по европейска програма Конкурентноспособност. „В обема на доставка влизат конусна трошачка НР800, конусни трошачки НР4 и пресевни машини. Очакваните резултати са повишение на капацитета на цеха и подобрение на изходната зърнометрия, водещи до цялостно увеличаване на производствения капацитет на фабриката”, допълниха от Метсо България.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top