Метсо Минералс реализира успешен проект в Челопеч Майнинг


През първото тримесечие на 2011 година Метсо Минералс въведе в експлоатация нова полуавтогенна мелница в Челопеч Майнинг, съобщи за сп. Инженеринг ревю Калин Григоров, управител на компанията.
„Мелницата е с размери 8,53 х 5,26 м и мощност 5,4 MW. С нея ще бъде възможна преработката на 2 млн. тона руда годишно. Управлението на инсталацията е с висока степен на автоматизация със съвременна компютърна техника. Това е най-голямата мелница за преработка на руда, инсталирана в България и утвърждава Метсо Минералс като лидер в доставките на минно оборудване”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top