Мева България взе участие на изложението Plast 2013


На тазгодишното издание на изложението PLAST (6 до 8 март) Мева България акцентира върху представянето на съдове за разделно събиране на отпадъци, кошчета за опасни медицински отпадъци, биопрограма-компостери и съдове за биоотпадъци. "Най-голям интерес предизвикаха малките съдове за разделно събиране на отпадъци (до 50 литра), които са подходящи както за офис сгради, така и за ползване в домашни условия", коментираха от компанията.

В отговор на въпроса как оценяват цялостното си участие на изложението от Мева България заявиха, че като цяло участието на Plast 2013 оправдава техните очаквания за привличане на нови клиенти и популяризиране на разделното събиране на отпадъци.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top