Международна конференция по управление на хора


Сдружение Автомобилен Клъстер България организира Международна Конференция по управление на хора на тема „Успешни практики в управлението на хора, представени от водещи международни компании от автомобилната и технологична индустрия в България.

Конференцията ще се проведе на 30 септември и 1 октомври т. г. в хотел Хилтън, София. Освен успешни примери от HR практиката събитието ще представи „Реализирани успешни проекти в сътрудничество между университетите с техническа насоченост и бизнеса/дуалното обучение в България”, „Следващият ЕС оперативен програмен период 2014 – 2020 – предимства и възможности” и др.

„Опита си ще споделят HR мениджъри с доказан и дългогодишен опит от Sumitomo Electric Bordnetze, Lufthansa Technik, Magna Powertrain, High Tech Cluster Magurele, ABB Group, Melexis Bulgaria, Liebherr–Hausgeraete Maritsa, Festo Production, Integrated Micro-Electronics, Haycad Infotech, KPMG, Bulgarian Ministry of Labor and Social Policy.

Участниците ще научат какви практики и подходи прилагат компаниите във връзка със стратегиите по подбор за успешно привличане на подходящи кадри, политиките за поддържане и повишаване удовлетвореността на служителите, системи за обучение на служителите и други.

Те не само ще имат възможност да се запознаят с най-новите тенденции в успешното управление на хора, но и ще могат да осъществят ценни контакти и да разширят професионалната си мрежа”, допълниха от АКБ.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top