Microchip представи нова серия бързи CAN приемопредаватели


Наскоро Microchip представи на пазара серията MCP2561/2 високоскоростни приемопредаватели, предназначени за интерфейс между CAN протоколен контролер и двупроводна CAN шина. Новата серия включва две интегрални схеми. MCP2561 е бърз CAN приемопредавател в 8-изводен корпус, снабден със SPLIT извод, който подпомага стабилната работа в синфазен режим при схеми, използващи терминиране с преднапрежение. MCP2562 също е бърз CAN приемопредавател в 8-изводен корпус, но има Vio извод, който може да бъде свързан към допълнително захранване, за да се осъществи вътрешно "повдигане" на цифровите В/И нива на приемопредавателя, улесняващо подаването им към микроконтролер. "Това е особено полезно, когато в системата се използват микроконтролери с Vdd под 5 V - например 1,8 или 3,3 V" поясниха от Microchip.

„Приемопредавателите се характеризират с нисък ток в режим на готовност (<5 uA типича стойност), който е в съответствие с изискванията за ниска консумация на електронните управляващи модули (ECU) в автомобилите. Освен това те отговарят и на изискванията за работа както в разширен (E) от -40 до +125 °C, така и във висок (H) от -40 до +150 °C температурен диапазон. MCP2561/2 CAN приемопредавателите са предназначени за широк кръг от приложения в автомобилостроенето, включващи задвижващите агрегати, диагностичните и информационните системи и сигурността на пътниците, както и за приложения в индустрията, строителната и селскостопанската техника”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top