Microchip представи нова серия бързи CAN приемопредаватели


Наскоро Microchip представи на пазара серията MCP2561/2 високоскоростни приемопредаватели, предназначени за интерфейс между CAN протоколен контролер и двупроводна CAN шина. Новата серия включва две интегрални схеми. MCP2561 е бърз CAN приемопредавател в 8-изводен корпус, снабден със SPLIT извод, който подпомага стабилната работа в синфазен режим при схеми, използващи терминиране с преднапрежение. MCP2562 също е бърз CAN приемопредавател в 8-изводен корпус, но има Vio извод, който може да бъде свързан към допълнително захранване, за да се осъществи вътрешно "повдигане" на цифровите В/И нива на приемопредавателя, улесняващо подаването им към микроконтролер. "Това е особено полезно, когато в системата се използват микроконтролери с Vdd под 5 V - например 1,8 или 3,3 V" поясниха от Microchip.

„Приемопредавателите се характеризират с нисък ток в режим на готовност (<5 uA типича стойност), който е в съответствие с изискванията за ниска консумация на електронните управляващи модули (ECU) в автомобилите. Освен това те отговарят и на изискванията за работа както в разширен (E) от -40 до +125 °C, така и във висок (H) от -40 до +150 °C температурен диапазон. MCP2561/2 CAN приемопредавателите са предназначени за широк кръг от приложения в автомобилостроенето, включващи задвижващите агрегати, диагностичните и информационните системи и сигурността на пътниците, както и за приложения в индустрията, строителната и селскостопанската техника”, допълниха от компанията.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top