Microchip представи нова серия бързи CAN приемопредаватели


Наскоро Microchip представи на пазара серията MCP2561/2 високоскоростни приемопредаватели, предназначени за интерфейс между CAN протоколен контролер и двупроводна CAN шина. Новата серия включва две интегрални схеми. MCP2561 е бърз CAN приемопредавател в 8-изводен корпус, снабден със SPLIT извод, който подпомага стабилната работа в синфазен режим при схеми, използващи терминиране с преднапрежение. MCP2562 също е бърз CAN приемопредавател в 8-изводен корпус, но има Vio извод, който може да бъде свързан към допълнително захранване, за да се осъществи вътрешно "повдигане" на цифровите В/И нива на приемопредавателя, улесняващо подаването им към микроконтролер. "Това е особено полезно, когато в системата се използват микроконтролери с Vdd под 5 V - например 1,8 или 3,3 V" поясниха от Microchip.

„Приемопредавателите се характеризират с нисък ток в режим на готовност (<5 uA типича стойност), който е в съответствие с изискванията за ниска консумация на електронните управляващи модули (ECU) в автомобилите. Освен това те отговарят и на изискванията за работа както в разширен (E) от -40 до +125 °C, така и във висок (H) от -40 до +150 °C температурен диапазон. MCP2561/2 CAN приемопредавателите са предназначени за широк кръг от приложения в автомобилостроенето, включващи задвижващите агрегати, диагностичните и информационните системи и сигурността на пътниците, както и за приложения в индустрията, строителната и селскостопанската техника”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top