Microchip представи нови драйвери за трифазни BLDC мотори


Microchip представи два нови модела драйвери за трифазни безколекторни постояннотокови (BLDC) двигатели с вградено мощно стъпало и LIN приемо-предавател - MCP8025 и MCP8026 (MCP8025/6). Те допълват PIC микроконтролерите и dsPIC цифровите сигнални контролери (DSC) на Microchip в изграждането на системи за управление на електродвигатели.

„Новите интегрални схеми управляват мощните крайни MOSFET транзистори, следят тока, защитават от къси съединения, управляват времената на превключване на мостовите схеми, предпазват от понижаване на напрежението и пренапрежения, както и от прегряване, и в крайна сметка намаляват изчислителното натоварване на управляващите микроконтролери и DSC.

Тези характеристики на MCP8025 и MCP8026 дават възможност за изграждане на цялостни решения за управление на безколекторни електродвигатели в автомобилостроителни и индустриални приложения. MCP8025 и MCP8026 вече се предлагат като мостри и серийно в 5х5 мм QFN корпуси с 40 извода и 7x7 мм QFN корпуси с 48 извода”, допълниха от компанията.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top