Microchip представи нови драйвери за трифазни BLDC мотори


Microchip представи два нови модела драйвери за трифазни безколекторни постояннотокови (BLDC) двигатели с вградено мощно стъпало и LIN приемо-предавател - MCP8025 и MCP8026 (MCP8025/6). Те допълват PIC микроконтролерите и dsPIC цифровите сигнални контролери (DSC) на Microchip в изграждането на системи за управление на електродвигатели.

„Новите интегрални схеми управляват мощните крайни MOSFET транзистори, следят тока, защитават от къси съединения, управляват времената на превключване на мостовите схеми, предпазват от понижаване на напрежението и пренапрежения, както и от прегряване, и в крайна сметка намаляват изчислителното натоварване на управляващите микроконтролери и DSC.

Тези характеристики на MCP8025 и MCP8026 дават възможност за изграждане на цялостни решения за управление на безколекторни електродвигатели в автомобилостроителни и индустриални приложения. MCP8025 и MCP8026 вече се предлагат като мостри и серийно в 5х5 мм QFN корпуси с 40 извода и 7x7 мм QFN корпуси с 48 извода”, допълниха от компанията.
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които ... още
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още

Top