Microchip придоби белгийския производител на комуникационни решения EqcoLogic


Microchip Technology обяви придобиването на белгийския производител на еквалайзери и коаксиални приемопредавателни прибори за автомобилостроенето и индустрията EqcoLogic. Компанията, базирана в Брюксел, води началото си от Университета Vrije в белгийската столица.
"Развитието на високоскоростни индустриални мрежи като MOST и Ethernet и необходимостта от надеждно предаване на данни на по-дълги разстояния чрез стандартни коаксиални кабели създава потребността от съвремененни и високоефективни изравнителни и приемо-предавателнr технологии. Продуктите на EqcoLogic са особено подходящо решение за подобни embedded приложения", сподели  Ганеш Муурти, главен оперативен директор на Microchip.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top