Microchip придоби още две компании


Microchip обяви придобиването на две компании - производителя на интелигентни mixed-signal решения Standard Microsystems Corp (SMSC) и на разработчика на 3D технология за разпознаване на жестове Ident Technology.
Сделката за SMSC е на обща стойност около 939 млн. щатски долара и се очаква да бъде финализирана в третото тримесечие на тази година.
"Смятаме, че интелигентните mixed-signal решения на SMSC, насочени към embedded приложения, са идеално допълнение към бизнеса на Microchip. Придобиването ще увеличи броя на решенията, които предлагаме благодарение на отличните нови продукти и възможности на SMSC", заяви за Electronics-Bulgaria.com Стив Санги, президент и главен изпълнителен директор на Microchip.
Основната дейност на SMSC е свързана с доставката на комуникационни решения, осигуряващи обмен на данни в автомобилни и електронни устройства, персонални компютри и други приложения. Компанията е базирана в Ню Йорк и има офиси и развойни центрове в Северна Америка, Азия и Европа, включително в София.
Освен за тази почти милиардна сделка, Microchip съобщи и за придобиването на германската компания Ident Technology, която разработва иновативни решения за разпознаване на жестове.
"Сделката ще ни позволи да увеличим своите възможностите в решенията за чувствителни на допир екрани и контролери за embedded пазара", обявиха от компанията.
Сумата, която Microchip е платила за Ident, не е известна, въпреки че през септември миналата година Robert Bosch Venture Capital инвестира около 7,1 млн. евро в Ident.
Сделката бе обявена в доклада на Microchip за четвъртото финансово тримесечие и за обобщените резултати от финансовата година, в рамките на която компанията придоби и калифорнийската Roving Networks, разработваща Wi-Fi сертифицирани приемо-предавателни устройства и FCC сертифицирани Wi-Fi и Bluetooth модули.
За тримесечието, което приключва на 31 март, Microchip има нетна печалба от 80,6 млн. долара и продажби от 338,9 млн. Тримесечието е осемдесет и шестото поредно, в което компанията е на печалба. Продажбите за тримесечието са били с 3% повече в сравнение с предходното и с 10,8% по-малко от същото тримесечие на миналата година.
За цялата година Microchip регистрира нетна печалба от 336,7 млн. долара при 1,38 млрд. приходи от продажби. Продажбите са намалели със 7% от 1,49 млрд. долара през предишната финансова година. Нетната печалба е спаднала с 21,5% в сравнение с 429,2 млн. през предишната финансова година.
"Смятаме, че нашите наличности и кратките срокове за доставка в съчетание със силното ни продуктово портфолио ни позиционират достатъчно добре, за да спечелим пазарен дял при микроконтролерите и аналоговите продукти", коментира Стив Санги.
Компанията обяви, че има добри очаквания и прогнозира продажби между 349,1 млн. и 362,6 млн. щатски долара в първото финансово и второто календарно тримесечие.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top