Microchip пуска MOST150 контролер за автомобилостроенетоMicrochip обяви първия MOST150 интелигентен контролер с мрежов интерфейс с USB 2.0 връзка и интегриран коаксиален приемопредавател. Новият чип OS81118 с USB PHY и HSIC интерфейс позволява на инженерите да създават автомобилни приложения с мобилна и Wi-Fi връзка в MOST150 мрежа чрез свързване на стандартен Wi-Fi/3G/LTE модул през USB. Решението е насочено към модерните потребителски приложения в автомобилите като Интернет достъп, поща, социални мрежи и географски услуги. Освен интерфейс с оптично физическо ниво (oPHY) OS81118 интегрира и коаксиален приемопредавател, който намалява разходите за производство при физическите MOST нива. Коаксиалното физическо ниво (cPHY) може да бъде използвано и за интелигентни системи за подпомагане на водача (ADAS). Технологията MOST150 бе приложена успешно в автомобилостроенето за пръв път през 2012 г. Тя дава възможност за осъществяване на двупосочна връзка в мултимедийните системи на автомобилите. Така CD и DVD плейъри, радиоприемници, GPS навигации, мобилни телефони и цифрови мултимедийни интерфейси могат да подават сигнали към мрежата, които след това се изпращат по цифров път и без смущения към усилватели и монитори.
OS81118 ще влезе в масово производство през януари 2014 г. Желаещите да се запознаят с продукта преди това вече могат да кандидатстват за получаване на мостри, чието производство се очаква да стартира през третото тримесечие на т. г.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top