Microchip пуска нов чип за контрол на консумацията на електроенергия


Microchip представи новата интегрална схема за контрол на консумацията на електроенергия MCP39F501, съобщиха от американската компания. Чипът, предназначен за измерване на променлив ток в реално време, включва два 24-битови АЦП, 16-битово изчислително ядро, EEPROM и двупроводен интерфейс. „Интегрираният модул за следене на напрежението, както и стойността от 94.5 dB SINAD (съотношение сигнал-шум) за всеки измервателен канал, дават възможност за проектиране на решения с 0,1% допустима грешка в динамичен обхват 4000:1.
MCP39F501 осигурява на разработчиците възможност за добавяне на функции за контрол на консумацията на електроенергия при минимални ресурси за разработка на фърмуер.
Имплементираните инструменти осигуряват пресмятане на активна, реактивна и привидна мощност, средноквадратични стойности на ток и мощност, честота, фактор на мощността, както и програмируеми уведомления за събития.
MCP39F501 предоставя средства за разработка на високопроизводителни и ценово ефективни устройства като сървърни и мрежови електрозахранвания, електроразпределителни и осветителни системи, потребителски продукти - електроуреди и "интелигентни" щепсели, както и електромери. Широкият температурен обхват от -40 до +125 °С позволява MCP39F501 да се използва и в индустриални условия - например за приложения в областта на машиностроенето”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top