РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ MicrochipДирижирайте нещата!

Ускорена PIC32 разработка с по-малко ресурси
Програмна мултифункционалност
Модулната архитектура облекчава съвместната работа на драйвери и библиотеки
По-бързо излизане на пазара
Интегрираната платформа осигурява кратки срокове на разработка
Подобрена съвместимост
Мащабируемостта в рамките на PIC32 фамилията на Microchip удовлетворява нововъзникващи изисквания на проектите
Ускорена поддръжка
Директна поддръжка, обхващаща всички етапи на проектиране, включително решения на независими разработчици
Облекчена работа с външен софтуер
Безпроблемно интегриране на решения от независими разработчици в програмната структура
Конфигуриране на проекти чрез графичен интерфейс
Бързо и прецизно разработване и конфигуриране на проекта, включително и при използване на външни решения

Името и логото на Microchip, логото на Microchip и на MPLAB са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са притежание на регистрираните им собственици. © 2015 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS40001796B. MEC2019Bul07/15


Top