РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ MicrochipНе правете компромиси
Разширете функционалността на вашия проект с 8-битовите PIC® микроконтролери

Реалността налага на всеки етап от проектирането на микропроцесорни системи да се правят компромиси. Компромиси между производителност, функционалност и цена, които не позволяват пазарна реализация на най-добрите ви идеи. Ние вярваме, че има по-добър начин. Затова разширихме архитектурата на нашите най-нови 8-битови PIC® микроконтролери с гъвкави “независими от процесорното ядро” интелигентни хардуерни блокове, които реагират по-бързо, консумират по-малко енергия и са програмно много по-ефективни от всяко софтуерно решение. Казано накратко, независимата от ядрото периферия ви помага лесно да комбинирате множество комплексни системни функции в един-единствен микропроцесор, като повишавате скоростта и гъвкавостта и едновременно намалявате енергоконсумацията и цената. Използвайте в разработките си 8-битови PIC микроконтролери и забравете за компромисите.

Осигурете системна функционалност с:
Максимална гъвкавост
Минимална латентност
По-ниска цена

Името и логото на Microchip, логата на Microchip и PIC са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички други търговски марки са притежание на съответните им регистрирани собственици. © 2015 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS30010101A. MEC2030Bul08/15


Top