Микродис Електроникс домакин на технически семинар


На 19 октомври т. г. официалният представител на u-blox за България фирма Mикродис Електроникс организира семинар в Парк хотел Витоша, София. „На семинара ще бъдат представени нови технологии в областта на GSM и GPS комуникациите, както и най-новите продукти на u-blox - GPS платформата от следващо поколение u-blox6, LISA - най малкия в света 3.75G GSM модул, LEON G100 Automotive – сециализиран за автомобилната индустрия и други”, заявиха домакините на събитието.
„u-blox е водещ разработчик и доставчик на безжични комуникационни решения за индустриалния, автомобилния пазар и крайни потребители. Техните решения позволяват на хора, устройства, автомобили и машини да установяват точна си позиция и безжично да комуникират чрез глас, текст или видео. С широкото си портфолио от GPS, GSM модули и софтуерни решения, u-blox е уникално позициониран спрямо OEM пазара и му позволява бързо и ценово-ефективно да разработва иновативни решения”, допълниха от Микродис Електроникс.
Желаещите да посетят събитието могат да се свържат с фирмата организатор.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top