Микродис Електроникс организира семинар


На 19 октомври т. г. официалният представител на u-blox за България фирма Mикродис Електроникс организира семинар в Парк хотел Витоша, София. Присъстваха инженери от производствени фирми в областта на комуникационните технологии. Семинарът бе открит от Станислав Митев, който представи основната дейност и продуктова гама на компанията. Гост-лекторът от u-blox, Швейцария Андреас Вер запозна присъстващите специалисти с нови технологии в областта на GSM и GPS комуникациите, както и с най -новите продукти на u-blox - GPS платформата Ublox6, нововъведенията в FW V7.00 и софтуерни инструменти и развойни китове.
Втората част на семинара бе посветена на безжичните GSM и UMTS модули на u-blox - LEON, LEON Automotive – сециализиран за автомобилната индустрия, LEON Roadmap, най малкият в света 3.75G GSM модул - LISA и други. Присъстващите на семинара имаха възможност да наблюдават практическа демонстрация на m-center с развоен кит EVK-G25H. В края на лекционната програма г-н Митев представи GSM и GPS антени, конектори, съединители и аксесоари. „С този семинар поставихме началото на поредица от мероприятия, посветени на гамата продукти на u-blox, които нашите клиенти и партньори могат да очакват през следващата година”, заявиха от Микродис Електроникс.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top