Микрон-20 обнови производството на печатни платки за LED осветители


Производителят на печатни платки Микрон-20 въведе в производството си бяла солдермаска, специално разработена от японската фирма Taiyo за пазара на светодиодни продукти. „Новата солдермаска основно се използва при печатни платки в комбинация с алуминиева подложка и дава отлични резултати. За разлика от обикновената бяла солдермаска тя има много добра покривност и отблясък. Също така, запазва цвета си при температурни шокове по време на производството и монтажа, както и на температурните и UV емисии на мощните светодиоди. С това фирмата се надява да отговори на все по-нарастващия интерес към продукти, насочени към икономичното и качествено LED осветление”, заявиха от Микрон-20.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top