Микрон-20 се включи в проект по европейска програма Eразъм


Микрон-20 стартира проектно сътрудничество с Атлас Нова в рамките на европейска програма Еразъм. Проектът се провежда под наименованието „Развитие на информираността и значението на европейския пазар в световен мащаб за студенти в областта на ПОО (Професионално образование и обучение). Укрепване на триезичието”.
„Микрон-20 участва като приемаща организация на двама бенефициенти от Испания, които осъщестяват тримесечен стаж при нас и с които обменяме познания и добри практики, и задълбочаваме отношенията си с испанския пазар. Бяхме приятно изненадани да разберем, че млади хора от друга държава са запознати с нашите продукти преди пристигането си в България и бяха изключително развълнувани от предоставената им възможност за обучение в Микрон-20. Смятаме и за в бъдеще да продължим да работим в тази посока, тъй като опитът в момента показва, че такъв обмен е полезен и за двете страни – както за стажантите, така и за фирмата”, коментираха от Микрон-20.

ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top