Микрон-20 се включи в проект по европейска програма Eразъм


Микрон-20 стартира проектно сътрудничество с Атлас Нова в рамките на европейска програма Еразъм. Проектът се провежда под наименованието „Развитие на информираността и значението на европейския пазар в световен мащаб за студенти в областта на ПОО (Професионално образование и обучение). Укрепване на триезичието”.
„Микрон-20 участва като приемаща организация на двама бенефициенти от Испания, които осъщестяват тримесечен стаж при нас и с които обменяме познания и добри практики, и задълбочаваме отношенията си с испанския пазар. Бяхме приятно изненадани да разберем, че млади хора от друга държава са запознати с нашите продукти преди пристигането си в България и бяха изключително развълнувани от предоставената им възможност за обучение в Микрон-20. Смятаме и за в бъдеще да продължим да работим в тази посока, тъй като опитът в момента показва, че такъв обмен е полезен и за двете страни – както за стажантите, така и за фирмата”, коментираха от Микрон-20.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top