Микрон-20 се включи в проект по европейска програма Eразъм


Микрон-20 стартира проектно сътрудничество с Атлас Нова в рамките на европейска програма Еразъм. Проектът се провежда под наименованието „Развитие на информираността и значението на европейския пазар в световен мащаб за студенти в областта на ПОО (Професионално образование и обучение). Укрепване на триезичието”.
„Микрон-20 участва като приемаща организация на двама бенефициенти от Испания, които осъщестяват тримесечен стаж при нас и с които обменяме познания и добри практики, и задълбочаваме отношенията си с испанския пазар. Бяхме приятно изненадани да разберем, че млади хора от друга държава са запознати с нашите продукти преди пристигането си в България и бяха изключително развълнувани от предоставената им възможност за обучение в Микрон-20. Смятаме и за в бъдеще да продължим да работим в тази посока, тъй като опитът в момента показва, че такъв обмен е полезен и за двете страни – както за стажантите, така и за фирмата”, коментираха от Микрон-20.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top