Микрон-20 стартира нов технологичен процес


Наскоро Микрон-20 въведе в експлоатация нов технологичен процес за производство на печатни платки с алуминиева подложка. „Платките, изработени по тази технология се използват предимно за интериорно осветление в комбинация с мощни светодиоди", заявиха от компанията.
„Микрон-20 е първото частно предприятие в България за проектиране и производство на печатни платки. Компанията се развива успешно вече 20 години. Наши клиенти са над 1500 фирми от страната и чужбина. За тяхно улеснение наскоро обновихме модулът за онлайн поръчки на нашия уеб-сайт. Клиентите вече имат възможност да правят поръчки по всяко време, използвайки като база данните от двата калкулатора - за производство и монтаж”, допълниха от Микрон-20.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top