Мини Марица-изток започна строителство на нова претоварваща система


На 27 юни т. г. Мини Марица-изток откри строителна площадка за изграждането на обект Претоварен пункт по направление ж.п. гара Трояново-1 – ТЕЦ 1. В присъствието на мениджърския екип от страна на възложителя и представители на фирмите изпълнители по проекта бяха подписани последните документи, даващи зелена светлина за стартиране на строителните работи.

Изграждането на многокомпонентното съоръжение ще се финансира изцяло от компанията. Средствата за окончателното завършване на претоварния пункт и необходимите за функционирането му съоръжения (въглищно гумено-лентови транспортьори и електропроводи) ще достигнат близо 50 млн. лева. Съоръжението е стратегическо за Мини Марица-изток, тъй като ще се използва до края на експлоатацията на находището на рудник Трояново-север.

Паралелно с изграждането на претоварния пункт за транспортиране на въглищата до термичните централи ще бъде въведена и напълно автоматизирана система за управление на целия комплекс. Това ще осигури автоматично пълнене с въглища на два влака едновременно чрез използването на четири коловоза, по посока AES Гълъбово и Брикел.

Идеята за изграждането на претоварварваща система е от 2004 г. След изпълнение на процедури на преработка и актуализиране, свързани с условията на работа за добив на въглища по открит способ и особеностите при транспортирането им до крайните клиенти, за 6 месеца са били изпълнени всички изисквания за получаване на строителните разрешения.

Срокът за изграждане на претоварния пункт е 14 месеца. С реализирането на проекта ще се осигури висока степен на автоматизация и модернизация на технологичните процеси, с което ще се повиши сигурността на доставките към клиентите и условията на трудовата среда. Изнасянато на претоварните дейности извън района на водене на минните работи позволява оптимизиране на транспортната схема, което на практика ще намали експлоатационните разходи, обясняват от дружеството. Изграждането на съоръжението ще създаде добър баланс между двата вида транспорт, използван за доставяне на въглищата до термичните централи - железопътен и гумено-лентов.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top